ИСТОРИЯ НА ТЕНИСА В БЛАГОЕВГРАД

1978 – 2012

 

Начало

За първи път тенис в Благоевград се играе 1978 год., на волейболното игрище, в двора на Строителния техникум. Има данни, че по това време корт е бил разчертан и в двора на КАТ – Благоевград, който обаче не е достъпен за гражданството.

Началото е поставено от Калин Анастасов и Божидар Стоилов. Първите ракети, с които те играят са внос от Китай и са дървени.

На 01.04. 1982 г. по инициатива на Костадин Сандев, се създава Секция по тенис, към Дружеството за физическа култура и спорт (ДФС) “Пирин”, чийто председател е Бойко Кастрев. Първи председател на секцията е Стефан Митов.

По това време тенис центровете в България са 13.

Базата

През 1982 година се построяват два корта на Работнически спортен комплекс (РСК) “Бачиново”. До 1986 год., РСК “Бачиново” се стопанисва от ДФС ‘Пирин”.

По инициатива на Калин Анастасов, който започва работа на комплекса като общ работник 1985 год., и след писмено предложение на Бойко Кастрев, през 1986 год. управлението на комплекса е прехвърлено на “Почивно дело”, което е към Българските професионални съюзи. Анастасов е строителен инженер по образование, назначен е за управител на комплекса и се заема с изграждането му като модерен тенис център. От 1986 – 1992 год. е първия “златен” период за тенисът в града. Огромна заслуга за това има тогавашния председател на секцията инж. Захари Донев. Голяма подкрепа, в тези години, тенисът получава и от Славчо Джампалски, Владимир Михайлов, Александър Сливков, Владимир Чочов, Малин Христов.

Разбира се, за успехите на секцията допринася и добрия климат, който съществува в тенис средите по това време, а постигнатото е възможно благодарение и на доброволния труд на всички любители на тениса.

През 1986 – 1987 год. Благоевград е “корпусен град” и благодарение на Захари Донев, вместо да се изгради трафопост, както е предвидено, започва доизграждането на РСК “Бачиново”. С доброволния труд на арх. Веселин Белинчев, инж. Жулиета Кацарска, Михаил Георгиев и инж. Калин Анастасов се изготвят проекти и се изграждат: – многофункционална сграда, 4 нови тенис корта, включително централен корт с около 500 седящи места и осветление, малък басейн и се засаждат стотици дръвчета. Официалното откриване на тенис комплексът е в началото на месец септември 1987 год, като за целта гостува националния отбор на България за купа Дейвис. Един от участниците в отбора е сегашния председател на Българската федерация по тенис – Стефан Цветков.

1986 год. започва строителството и на нов тенис център със 7 (седем) корта, отново в парк “Бачиново”, до езерото. За съжаление, този център не се довършва и кортовете се ползват основновно за учебно-тренировъчна дейност, само през 1988 – 1991 г.

Равносметката:

През 1985 год. Благоевград разполага с 2 червени корта на открито, в много лошо състояние тоалетни и съблекални, няма зали където през зимата да се практикува този спорт.

През 1987 год. Благоевград има модерен тенис център с 13 червени корта, многофункционална сграда с офиси, зала за обучение, кафе-бар открит и закрит, хубави бани и съблекални. Изградено е допълнително складово помещение около 30 кв.м., което по-късно се ползва от бейзболният клуб, басейн, ограда и др. Есента на 1987 год. се разчертават и два тенис корта на закрито – в залата по хандбал на Спортния интернат и в зала “Скаптопара”, която по-късно е разрушена.

От 1982 до 1985 г. щатен треньор е Руен Калибацев, а след напускането му треньорските функции поема Калин Анастасов. През 1987 год. като треньор в секцията тенис е назначен Венцислав Георгиев, който през 1990 год. заминава да живее и работи в Малта. През периода 1991 до 2000 г., като треньори в клуба работят и Стоян Анастасов, Станимир Иванов и Илиан Анастасов. През деветдесетте години се установяват и международни контакти с клубове от Гърция, Ламия, Германия, Кемптън и Тбилиси, Грузия.

През този период РСК “Бачиново”, по мнение на всички треньори, гостували в града, става един от най-хубавите центрове в Европа. Като признание за добрите условия в града и работата на секцията, Българската федерация по тенис решава да даде на Благоевград домакинството за купа “Дейвис” през 1990 год. През 1989 год. се започва проучване за изграждането на тенис зала на РСК “Бачиново”. Политическите промени 1989 год. спират за дълго развитието на тенисът в града.

През 1990 год. управлението на комплекса е възложено на носъздадената Работническа федерация за физическа култура и спорт, оглавявана от Владимир Чочов. Управител на комплекса остава Калин Анастасов. Последният, след като проверява документи в общината за годините на строителство на комплекса и установява, че комплексът е строен със средства на Община Благоевград и върху общинска земя, прави предложение за създаване на общинска фирма, която да поеме управлението на комплекса. Идеята е комплексът да се съхрани за нуждите на Благоевград и да се търсят възможности за намиране на средства за неговото поддържане и развитие. С Решение  № 102/17.01.1991 год. на Временния изпълнителен комитет, към Общински народен съвет, Благоевград – Протокол № 17, се започва работата по създаване на фирмата. Няколко месеца по-късно Общинска фирма “Бачиново” е факт и за управител на фирмата, общинските съветници избират Калин Анастасов.


Годините са много трудни, защото се срива икономиката на страната, но независимо от това, икономическите резултати на Общинска фирма “Бачиново” за периода на съществуването й са положителни, какъвто резултат има само още една общинска фирма. Въпреки това, водена от неизвестни за хората причини, Елиана Масева, кмет на града по това време, решава през 1993 год. фирмата да се ликвидира. За ликвидатор е назначен Руен Калибацев. След 1994 год. комплексът е разграбен и занемарен. Към 1989 год. (нарочно се посочват активите към тази година, заради инфлацията след това) активите на фирмата, без земята, са за около 270 000 лв., като инвентара е в размер на около 30 000 лв. След ликвидирането на фирмата няма вече нищо от този инвентар. Ето копия от протоколите за наличното имущество на фирмата, което е разграбено.

 

През 1992 год. се създава Тенис клуб “Благоевград 92”, на който Общински съвет Благоевград, по предложение на Масева, една година по-късно, предоставя стопанисването на спортен комплекс “Бачиново”. Председател на клуба е Божидар Стоилов. Последният деактува спортния комплекс като общинска собственост и го актува като държавна. Това е фатална стъпка и грешка, която лишава града от чудесния спортен обект.

Няколко години по-късно се създава и тенис клуб “Бачиново -92”. Той поема управлението на спортния комплекс и в началото се прави опит да се увеличи броя на кортовете. Това не се случва, въпреки новото строителство на три корта на мястото на баскетболните игрища, защото 4 корта от съществуващите са занемарени.

В края на 80-те години, се построява корт в двора на Радио-телевизиония център, собственост на Българска национална телевизия.

През 1995 год. се създава тенис клуб “Пирин”, като наследник на секция „Тенис” към бившето ДФС „Пирин”, който ползва за база именно този корт до 1999 год. Това е единствения клуб в Югозападна България, чийто състезатели са спечелили медали на Държавни първенства и е домакинствал провеждането на такива първенства. Президент на клуба до 1998 год. е Атанас Стоименов, който полага много усилия за успешното стартиране на клуба.

Втория златен период за тенисът в града, е 1999 – 2005 год. През 1999 год., в ръководството на тенис клуб „Пирин” се привличат Николай Галчев и Румен Митов, като на последният е предоставен за стопанисване спортния комплекс в парк “Ловен дом”. Там се изграждат три шамотни тенис корта и Тенис клуб “Пирин’ намира своя нов дом. За периода 2001 – 2005, на “Пирин” е поверено домакинството и организирането на държавните първенства по тенис за жени. Всичко това е факт благодарение на Николай Галчев, който осигурява наградния фонд чрез фирмата “Галчев инженеринг груп” и всичко необходимо за отличната организация на първенствата.

През 2005 год. Областният управител на Благоевградска област прекратява договора с Тенис клуб “Бачиново – 92”. Следващият областнен управител Владимир Димитров разменя комплекса през 2006 год. за етаж в новострояща се сграда. Председателят на Тенис клуб “Бачиново – 92, Красимир Кацарски и членовете на клуба, правят всичко възможно да запазят стопанисването на комплекса, но не успяват.

Към годината, когато се пишат тези редове (2012) Благоевград не разполага с общински тенис кортове. Навсякъде в България, където имаше изградени тенис центрове, те останаха общинска собственост. В много  градове се построиха нови такива. Благоевград е единственият, който разпродаде и/или не защити общинската собственост. Това е резултат на лошата работа на всички кметове, след 1992 год. Не се намери нито един, който да защити тази безспорна общинска собственост. Истина е, че Държавата, чрез Българските профсъюзи, в годините 1986 – 1987 инвестира средства, но Община Благоевград е вложила много повече, а и земята(18 дка.), на която е изграден комплекса е общинска собственост. Ясно е, че някой не си е свършил работата. Дали това е умишлено или не, не може да се твърди, но е факт, че през мандата на Лазар Причкапов (2003 -2007 год.), има решение на Общинския съвет да се предприемат стъпки за възстановяване общинската собственост на комплекса, но Причкапов не изпълнява решението.

Към настоящата година, на територията на общината функционират 4 тенис клуба – Тенис клуб „Пирин”, Тенис клуб „Благоевград”, Университетски тенис клуб „Академик” и  „Бачиново -92”

Спортно майсторство

Изградената през 1986 – 1987 год. база открива нови възможности и за първи път в Благоевград се провеждат републикански турнир до 10 год. и международен турнир за деца, тогава наричани “пионери”. Републиканския турнир се нарича “Ракета на мира” и се провежда благодарение на разбирането и положителното отношение, което има тогавашния директор на Детския център “Знаме на мира” – Емилия Кошерова.

След 1987 год., Благоевград е домакин на редица турнири за всички възрастови групи, включително и международни. От 2001 г. до 2004 г. тенис клуб “Пирин” е домакин на държавните първенства на открито по тенис за жени. Ежегодно се провеждат градски турнири за всички възрастови групи, като особен интерес представлява турнирът за мъже “24 часа” . Този турнир се провежда в средата на месец юни и срещите се играят без прекъсване до приключването му, което става в рамките на 24 часа. Голям интерес предизвикват и клубните турнири за най-добра семейна двойка.

Градът е домакин и на международен турнир за деца до 14 год., от веригата “Олимпийски надежди”.

Състезателите на “Пирин’ печелят първи медали за града.

Независимо от малкия брой клубове в страната – 16, конкуренцията е много голяма и в ранглистата на страната до 14 год., за 1986 год., са вписани имената на 161 състезатели, а 1988 са вече 182. Днес в Българска федерация по тенис членуват 115 клуба, а ранглистата до 14 год. съдържа имената на 98 състезатели.

Най-големите за града, спортни успехи са постигнати от състезателите на тенис клуб „Пирин”:

–        Ива Михайлова през 2002 год., на 17 год. е шампион на България до 18 год., същата година е вицешампионка при жените, има бронзов медал до 12 год. и сребърен до 16 год. През 2003 год. заминава да учи в САЩ на пълна спортна степендия и се състезава за Университета Бейлор, Уейко, Тексас. Там тя постига най-добрия резултат, като съотношение победи към загуби, в историята на университета;

 

 

До финалистките Николай Галчев Президент на ТК “Пирин” и Калин Анастасов директор на турнира

–        Стоян Анастасов е бронзов медалист до 18 год. през 1992 год., вицешампион на България на отборно мъжко първенство, с отбора на Академик (София) през 1995 год., а през 1997 г. е шампион на студентското първенство на САЩ, NAIA дивизия с отбора на университета от град Мобил, Алабама.